پرداخت امن

پرداخت امن ما

با SSL گواهینامه پرداخت امن در دامین هست. که نشان از اعتماد به همیار تری دی است.

با استفاده از زرین پال

یک درگاه پرداخت امن است که با پشتیابنی ۲۴ ساعته و ضمانت بازگشت پول ۴۸ ساعته را دارا می باشد که خود به تنهایی نشان از مشتری مداری تیم همیار تری دی است.